Consulta Mèdica Antoni Tribó

acupuntura i molt més

Avís Legal

El lloc web acupunturatribo.com està gestionat i és propietat de Antoni Tribó. Per tal de complir el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Antoni Tribó informa que totes les dades personals que l’usuari faciliti a través del lloc web es convertirà en part d’un fitxer degudament legalitzat i legitimat sent titular i responsable Antoni Tribó .
La finalitat del fitxer és permetre la gestió dels usuaris , així com permetre la localització i la comunicació amb ells per gestionar les consultes formulades , informació , serveis, etc . per a aquests o per al correcte manteniment de les relacions socials o professionals que necessitin o puguin existir .
Antoni Tribó garanteix la protecció i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris , la implementació de mesures de seguretat exigides per les normatives i dissenyats per evitar la pèrdua , manipulació de les dades o accessos no autoritzats . Tot i que s’han adoptat mesures tècniques per garantir la seguretat de les comunicacions , l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .
El subministrament de les dades personals falses o incorrectes o la no acceptació de la present » Política de Privacitat » produirà la incapacitat per obtenir l’atenció de la Consulta Mèdica per a peticions , preguntes , suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que pugui fer l’usuari , sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .
L’usuari podrà exercir els drets d’accés , rectificació , cancel·lació i oposició en els termes legals a través d’un dels següents mitjans :
• Mitjançant escrit presentat a la seu social abans esmentada especificant el dret d’exercir-la i proporcionar una còpia del DNI o un altre document que acrediti.
• Per escrit a Antoni Tribó info@acupunturalleida.com especificant el dret d’exercir i adjuntant una còpia del DNI o un altre document del sol · licitant.
Modificació dels acords:
Antoni Tribó es reserva el dret de modificar el » Política de Privacitat » de manera discrecional, sempre de conformitat amb la legislació espanyola sobre protecció de dades, amb efectes a partir de la data de publicació d’aquesta modificació en el Lloc Web.

© 2023 Consulta Mèdica Antoni Tribó

Tema de Anders Norén

Call Now Button